• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Winnaars Nationale Jeugdhulpprijzen

De Nationale Jeugdhulpprijzen waren een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds.

2016

Vakprijs: Asielvloggers – De Kindercorrespondent

Kinderen hebben eigen visies, meningen en oplossingen die gehoord moeten worden. Daarom richtte Tako Rietveld in 2015 de Kindercorrespondent op, die door middel van filmpjes kinderen aan het woord laat. In dit project wordt de dagelijkse leefwereld van het vluchtelingenkind online en voor iedereen zichtbaar. De vluchtelingenkinderen leren vloggen over nieuwswaardige onderwerpen, leren vragen stellen en durven zichzelf te uiten.

De vakjury koos Asielvloggers als winnend project vanwege de wijze waarop het asielzoekerskinderen online zichtbaar maakt en hen een stem geeft. In het juryrapport zegt de jury: ‘In de media, de hulpverlening en de politiek gaat het vaak óver kinderen, terwijl er maar weinig mét kinderen wordt gesproken. De Kindercorrespondent helpt kinderen in verschillende asielzoekerscentra om zelf aan het woord te komen.’

Publieksprijs: ToekomstAcademie – New Dutch Connections

De ToekomstAcademie ondersteunt samen met vrijwilligers jonge vluchtelingen vanaf 15 jaar. Binnen het traject ‘Ondernemen in je eigen toekomst’ gaan ze op zoek naar de talenten en toekomstdromen van deze jongeren en worden deelnemers gestimuleerd de regie over hun toekomst in eigen handen te nemen. Jongeren worden gekoppeld aan een maatje en een coach die hen wegwijs maken in de maatschappij. Daarnaast biedt New Dutch Connections (NDC) onderwijs, workshops en begeleiding aan. Binnen de activiteiten van NDC wordt gebruik gemaakt van creatieve en artistieke elementen, maar alles is gericht op (economische) zelfredzaamheid.

2014

Vakprijs: Preventief Interventie Team (Gemeente Amsterdam)

Dit multidisciplinaire team wil kinderen die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling, snel en vroegtijdig hulp bieden met als doel het risico op het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen te verkleinen. De teamleden komen uit verschillende voorzieningen/sectoren en werken onder regie van de gemeente Amsterdam. Het lukt het PIT om 98% van de risicogezinnen te bereiken. Onderzoek van de Universiteit leiden laat zien dat deze kinderen er in meerdere opzichten fors op vooruitgaan. Juryrapport

Cliëntprijs: Een Sprong Vooruit (GGZ Oost Brabant)

Dit onderzoek van de GGZ Oost Brabant richt zich op meiden van 11 tot 15 jaar oud met verhoogde klachten van depressie en angst , bij wie een van de ouder(s) kampt met psychische problematiek. Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen bij jongeren, en dan vooral bij meisjes. Jongeren die hiermee te maken hebben, lopen een verhoogd risico om later chronische problematiek te ontwikkelen. Insteek van dit onderzoek is deze meiden in een vroeg stadium te traceren om hen ondersteuning te bieden in de vorm van een preventieve interventie of doorverwijzing naar hulp. Bij bewezen effectiviteit kan de methode opgenomen worden in het vaste aanbod van de school. Juryrapport

Gezamenlijke prijs van vakjury en cliëntenjury: Blogboek

De ervaringen van een ouder liggen aan de basis van dit online communicatiemiddel voor ouders van een zorgintensief kind en zorgverleners eromheen. Ouders beheren het Blogboek en nodigen hulpverleners en andere betrokkenen uit om informatie uit te wisselen over hun kind. Ook de doelen van de diverse behandelplannen zijn via Blogboek te volgen. Omdat meerdere zorgverleners toegang kunnen krijgen tot dezelfde informatie, kunnen zij kennis delen en hun aanpak op elkaar afstemmen. Ouders bepalen zelf welke onderdelen van het Blogboek toegankelijk zijn voor wie. Juryrapport van de vakjury en Juryrapport van de cliëntjury

2012

Vakprijs: School2Care

School2Care is een initiatief van Altra, Spirit, Esprit Scholen en het Samenwerkingsverband Amsterdam, ontstaan vanuit de wens samen op te trekken bij leerlingen met complexe problemen. In School2Care krijgen deze jongeren van 8.00 tot 20.00 onderwijs en zorg. Ze volgen lessen in een kleine klas tot ze weer terug kunnen naar een reguliere school. Een coach helpt ze de draad weer oppakken. Ook de ouders krijgen ondersteuning van de coach. Meer informatie School2Care en Juryrapport

Cliëntenprijs: Buurtzorg Jong en de Buurtteams Jeugd en Gezin

De cliëntenprijs wordt gedeeld door Buurtzorg Jong en de Buurtteams Jeugd en Gezin. Beide initiatieven bieden gezinnen met problemen ondersteuning in de eigen leefomgeving en slagen erin de zorg voor jeugd beter toegankelijk en sneller inzetbaar te maken. De Buurtteams Jeugd en Gezin zijn een initiatief van de gemeente Utrecht en bureau jeugdzorg met als doel in de praktijk ervaring op te doen met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Buurtzorg Jong is een initiatief van Buurtzorg waarmee inmiddels in Amersfoort en Enschede ervaring is opgedaan. Gezinnen krijgen één vertrouwde hulpverlener die ook betrokken blijft, als er gespecialiseerde zorg ingeschakeld wordt. Juryrapport

2010

Vakprijs: Judo in de Zorg (ingezonden door Judo Bond Nederland)

Judo in de Zorg wint een bedrag van 20.000 euro. Het project 'Spoedeisende hulp: zorgwekkend gedrag ouders' (ingezonden door Team Kindermishandeling AMC) en het project 'ConnXionZ' (ingezonden door de Hoenderloo Groep) waren tevens genomineerd en gaan elk met 3.500 euro naar huis. Juryrapport.

Cliëntenprijs: Methodiek Lima (ingezonden door Kompaan en de Bocht)

Methodiek Lima wint een bedrag van 20.000 euro. Het project 'hulpbijhelpen: de Metaviewer' (ingezonden door Mevr. Wikje Terpstra) en het project 'ConnXionZ' (ingezonden door de Hoenderloo Groep) waren tevens genomineerd en gaan elk met 3.500 euro naar huis. Juryrapport.

2009

Vakprijs: Belang van het kind in het vreemdelingenrecht en -beleid en Verlies-rouw.com

De prijs is aan twee projecten toegekend. Belang van het kind in het vreemdelingenrecht en -beleid van de Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek. Een methode om risico’s in de ontwikkeling van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen te onderkennen. Deze methode levert rapportages op die asieladvocaten als processtuk kunnen gebruiken.
Verlies-rouw.com van Stichting De Jutters te Den Haag. Een interactieve site over rouw en verlies, inclusief helpdesk en community voor en door jongeren met diverse achtergronden. Juryrapport

Cliëntenprijs: Hulpmix.nl

Hulpmix.nl van de bureaus jeugdzorg Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland, GGzE, De Bascule, de Stichting e-hulp.nl en de MOgroep Jeugdzorg. Een website die grootschalige, laagdrempelige interculturele hulp biedt via de effectief bewezen methodiek van de Kindertelefoon. Juryrapport.

2007

Vakprijs: Doen wat werkt

Doen wat werkt van Accare, Tjallinga Hiem, Stichting Jeugdzorg Drenthe, Basegroep Groningen, JJI Het Poortje, de Poortjeschool, provincie Groningen, provincie Drenthe en provincie Friesland. Dit project stimuleert de behandeling en begeleiding van civielrechtelijk geplaatste jongeren met gedragsproblemen in de eigen omgeving. Juryrapport.

Cliëntenprijs: Regionaal Expertisecentrum Baby Extra

Het project Regionaal Expertisecentrum Baby Extra van GGz Eindhoven en de Kempen en De Combinatie Jeugdzorg in samenwerking met ZuidZorg, Novadic-Kentron, Catharina-ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Korein Kinderplein, Bureau Jeugdzorg en de Universiteit van Tilburg. Dit project helpt ouders met psychische of verslavingsproblemen bij het opbouwen van een emotionele band met hun baby. Juryrapport.

2006

Vakprijs: Oudergroep voor ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis

Oudergroep voor ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) van GGzE te Eindhoven. Gedurende de wachtlijsttijd krijgen ouders van kinderen tot en met 12 jaar met een vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) voorlichting over de stoornis van hun kind. Bovendien komen zij in contact met lotgenoten. Juryrapport.

Cliëntenprijs: Gezinsdagbehandeling van STEK Jeugdhulp Thuis

Gezinsdagbehandeling van STEK Jeugdhulp Thuis uit Rotterdam. Door gezinnen als geheel in behandeling te nemen wordt voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden. De gezinnen krijgen thuis hulp en ze komen enkele dagdelen per week voor hulp op een centrale locatie. Juryrapport.

2005

Vakprijs: Peer Meditation

Peer Mediation van De Hoenderloo Groep beoogt jongeren tussen de 10 en 18 jaar binnen de Hoenderloo Groep te trainen om hen als bemiddelaar te kunnen inzetten bij conflicten tussen andere jongeren. De jury noemt Peermediation een veelbelovend voorbeeld van jongerenparticipatie in de jeugdzorg. Jongeren leren op positieve wijze te participeren in sociale groeps- en instellingsprocessen. Juryrapport.

Cliëntenjury: Stichting de Combinatie met de trainingen Cliëntenparticipatie

Bij deze trainingen worden de rollen van cliënt en hulpverlening volledig omgedraaid. Volgens de jury is dat niet alleen een eye-opener voor hulpverleners, ook levert het een belangrijke bijdrage aan het zelfbewustzijn van de cliënten die deze trainingen verzorgen. Juryrapport.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies