• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nationale Jeugdhulpprijzen 2016

Logo Nationale Jeugdhulpprijzen

Uit de 49 ingezonden initiatieven gericht op vluchtelingenkinderen heeft de vakjury zes projecten gekozen die kans maakten op een prijs van 20.000 euro om in hun plan of project te investeren. De winnaars zijn op 24 november bekend gemaakt na de Mulock Houwer-lezing.

Vakprijs

Asielvloggers – De Kindercorrespondent
Kinderen hebben eigen visies, meningen en oplossingen die gehoord moeten worden. Daarom richtte Tako Rietveld in 2015 de Kindercorrespondent op, die door middel van filmpjes kinderen aan het woord laat. In dit project wordt de dagelijkse leefwereld van het vluchtelingenkind online en voor iedereen zichtbaar. De vluchtelingenkinderen leren vloggen over nieuwswaardige onderwerpen, leren vragen stellen en durven zichzelf te uiten.

De vakjury koos Asielvloggers als winnend project vanwege de wijze waarop het asielzoekerskinderen online zichtbaar maakt en hen een stem geeft. In het juryrapport zegt de jury: ‘In de media, de hulpverlening en de politiek gaat het vaak óver kinderen, terwijl er maar weinig mét kinderen wordt gesproken. De Kindercorrespondent helpt kinderen in verschillende asielzoekerscentra om zelf aan het woord te komen.’

De vakjury bestond uit professionals en ervaringsdeskundigen: Kees Bakker, juryvoorzitter (Nederlands Jeugdinstituut), Martine Goeman (Defence for Children), Akhrat Selevani (via Defence for Children), Dorine Manson (Vluchtelingenwerk), Mher Buthan (via Theater DEGASTEN), Samia Saiid (via Nidos).

Publieksprijs

ToekomstAcademie – New Dutch Connections
De ToekomstAcademie ondersteunt samen met vrijwilligers jonge vluchtelingen vanaf 15 jaar. Binnen het traject ‘Ondernemen in je eigen toekomst’ gaan ze op zoek naar de talenten en toekomstdromen van deze jongeren en worden deelnemers gestimuleerd de regie over hun toekomst in eigen handen te nemen. Jongeren worden gekoppeld aan een maatje en een coach die hen wegwijs maken in de maatschappij. Daarnaast biedt New Dutch Connections (NDC) onderwijs, workshops en begeleiding aan. Binnen de activiteiten van NDC wordt gebruik gemaakt van creatieve en artistieke elementen, maar alles is gericht op (economische) zelfredzaamheid.

De publieksprijs gaat naar de ToekomstAcademie van New Dutch Connections. Na een online stemming kwam dit project als populairste uit de bus. De vakjury selecteerde de zes projecten waar op gestemd kon worden.

Overige genomineerde projecten

Beter een Goede Buur… - Stichting Timon AMV- Bekijk de video
Timon biedt huisvesting en begeleiding aan jonge vluchtelingen tussen de 14 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Zij worden begeleid richting zelfstandigheid en integratie in de Nederlandse samenleving, onder andere door contact met vrijwillige omwoners, die minimaal twee jaar naast het project wonen. De omwoners zijn geen begeleiders, maar meer ‘goede buren’. Door jonge vluchtelingen uit te nodigen om te komen eten of gezamenlijk activiteiten te ondernemen laten de omwoners zien hoe het Nederlandse leven vormgegeven wordt. Een vrijwilligerscoach zorgt voor de begeleiding en ondersteuning van de omwoners.

Family Empowerment (FAME) – Stichting Centrum ‘45 - Bekijk de video
Kinderen van vluchtelingen hebben het recht op een veilige omgeving, maar door het vele verhuizen en het wachten op een vergunning is dat niet altijd vanzelfsprekend. Voor de ouders van deze kinderen is het soms lastig om er voor hen te zijn, vanwege de traumatische ervaringen in het land van herkomst en tijdens de vlucht. Om de veerkracht van gezinnen te ondersteunen is het project FAME gestart. In vijf bijeenkomsten worden gezinnen begeleid in het her- en erkennen van problemen en om elkaar te helpen bij het vinden van oplossingen. 

Mind Spring Junior – Stichting Mind Spring - Bekijk de video
Asielzoekers en vluchtelingen maken veel mee en zijn een risicogroep voor het ontwikkelen van psychische problemen. Mind-Spring probeert deze psychische problemen te voorkomen en verminderen door het organiseren van bijeenkomsten. De interventies worden aangeboden door vluchtelingentrainers, die de vertaalslag in taal en cultuur maken. Voor kinderen is er sinds 2015 Mind-Spring Junior. Door middel van oefeningen, praten en creatief uiten wordt er gewerkt aan de identiteit en het verwerken van stress. Het eindresultaat wordt zichtbaar gemaakt in een eigen Heldenboek. 

ThuisTaal – Rijnbrink en Saxion lerarenopleiding Enschede - Bekijk de video
Taal is de basis voor integratie en is de toegangskaart tot de Nederlandse samenleving. Daarom is het belangrijk dat kinderen de taal snel onder de knie krijgen. Het project ThuisTaal koppelt derdejaars studenten aan vluchtelingengezinnen. Zij bezoeken het gezin wekelijks, lezen met de kinderen, praten over de boeken en doen talige spelletjes en oefeningen. Zo verbetert de Nederlandse woordenschat van de kinderen en neemt het leesplezier toe. Ouders krijgen tegelijkertijd handvatten om zelf een positieve leesopvoeding te creëren. 

Bekijk hier de video met een introductie van alle genomineerden:

Het lot van minderjarige vluchtelingen

Nederlandse gemeenten krijgen momenteel te maken met de opvang van meer vluchtelingen dan zij tot nu toe gewend waren. Het aantal minderjarigen onder hen, dat in Nederland asiel aanvroeg, is het afgelopen jaar zelfs verdubbeld ten opzichte van 2014 (Jaarbericht Kinderrechten 2016). Ook voor hen geldt, net als voor Nederlandse kinderen, het Internationaal Verdrag inzake de Kinderrechten.

Hoe krijgt dat in de praktijk vorm en wat kunnen we daarvan leren? Wat gebeurt er bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat zij stabiel kunnen opgroeien en zich optimaal ontwikkelen? Hebben ze toegang tot onderwijs en gezondheidszorg? Krijgen zij hulp bij het verwerken van wat ze hebben meegemaakt? Kortom, in hoeverre krijgen zij de kans om een zo normaal mogelijk leven te leiden en een plek in onze samenleving te verwerven?

Dit jaar willen we met de Nationale Jeugdhulpprijzen inspirerende initiatieven voor het voetlicht brengen die professionals, organisaties, burgers, vrijwilligers en gemeenten nemen om minderjarige vluchtelingen op te vangen en hen de zorg en aandacht te geven waaraan zij behoefte hebben. 

Organisatie

De Nationale Jeugdhulpprijzen zijn een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds en worden eens in de twee jaar toegekend, de organisatie is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.


Eerdere winnaars

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.