• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Bert Prinsenprijs 2017

Bert Prinsen heeft in zijn beroepsloopbaan zeer waardevolle bijdragen geleverd aan de verbetering en professionalisering van de preventieve jeugdzorg, gezondheidsbevordering en opvoedsteun. Om de praktijkverbetering en vernieuwing van de opvoedsteun onder de aandacht te blijven brengen is in 2011 de Bert Prinsenprijs in het leven geroepen. Deze prijs ondersteunt jonge professionals bij het (verder) ontwikkelen van initiatieven op het gebied van opvoedsteun, waar mogelijk en nodig samen met ouders en vrijwilligers. De jury voor deze prijs bestaat uit Bert Prinsen, Marieke Timmermans (NCJ) en Caroline Vink (NJi).

Winnaar 2017

De Opvoedtakel van Carina Klinkvis en Erwin van der Veen heeft dit jaar de Bert Prinsenprijs gewonnen. Volgens de jury is de aanpak om het opvoeden te normaliseren in moeilijke opvoedsituaties vernieuwend. De prijs is 2 oktober uitgereikt tijdens de opening van de Week van de Opvoeding.

Criteria

Criteria waarop de jury de inzendingen heeft beoordeeld zijn:

  • betreft ondersteuning in de opvoeding of het ouderschap
  • is gericht (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen 0 tot 23 jaar
  • komt direct ten goede aan ouders en verzorgers
  • is vernieuwend, bestaat nog niet in de huidige vorm
  • richt zich op een normaliserende in plaats van problematiserende/medicaliserende aanpak van vragen en problemen die ouders/verzorgers bij opvoeding en in het ouderschap tegen kunnen komen.
  • is eenvoudig uit te voeren en over te dragen aan andere organisaties
  • heeft een onderbouwing waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het werkt - een evaluatie waaruit dit blijkt is een pluspunt
  • is ondernomen door iemand die maximaal vijf jaar geleden is afgestudeerd aan een opleiding voor pedagogiek, public health (inclusief jeugdgezondheidszorg), maatschappelijk werk of jeugdzorg of een ander vakgebied dat bijdraagt aan de opvoedingsondersteuning

Bert Prinsen

In oktober 2011 ging drs. Bert Prinsen met pensioen bij het Nederlands Jeugdinstituut. Bert Prinsen vertegenwoordigt ruim veertig jaar geschiedenis van opvoedsteun, preventie en gezondheidsbevordering in Nederland. Hij begon zijn loopbaan begin jaren zeventig van de vorige eeuw bij het Bureau voor Levens- en Gezinsvraagstukken, later opgegaan in de RIAGG, als medewerker preventie en voorlichting. In de jaren zeventig en tachtig was hij docent gezondheidskunde bij de Hogeschool Friesland en stafmedewerker gezondheidsvoorlichting bij de GGD Flevoland.

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw tot op heden is Bert Prinsen in verschillende functies betrokken bij landelijke ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg, opvoedsteun en preventieve jeugdzorg. Dat deed hij eerst bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, sinds 2007 bij het Nederlands Jeugdinstituut en sinds 2012 als zelfstandig adviseur. In twintig jaar heeft hij vele landelijke vernieuwende projecten geleid en een indrukwekkende lijst van publicaties het licht doen zien.

Bert Prinsen was betrokken bij de ontwikkeling en verspreiding van programma's als 'VoorZorg', 'Triple P', 'Peuter in zicht', 'Moeders Informeren Moeders' en videohometraining. Daarnaast hielp hij een richtlijn voor gemeentelijke opvoedsteun te formuleren en de effectiviteit van de opvoedingshulp in Nederland en Vlaanderen te vergroten. Belangrijke aandachtspunten in zijn huidige werk zijn de doorontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin, de inrichting van de opvoed- en opgroeiondersteuning, de kosteneffectiviteit van opvoedsteun, het normaal houden van gewone opvoedvraagstukken en de aansluiting van gemeentelijke voorzieningen met de jeugdzorg.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.