Stapprogramma's en VVE Thuis

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor een succesvolle uitvoering van Opstapje?

 • Het programma onderbrengen bij een uitvoerende instelling, bij voorkeur een welzijnsinstelling met meer programma's op het gebied van onderwijsachterstanden. Of Opstapje verbinden aan een (brede) school,¬†Centrum voor Jeugd en Gezin of integraal kindcentrum.
 • Keuze maken voor werkgebied, doelgroepen en gewenst bereik onder doelgroep op basis van een analyse van de situatie.
 • Afspraken maken met de peuterspeelzaal, onder meer over de doorstroom van de kinderen naar de peuterspeelzaal.
 • Voldoende gezinnen werven in het werkgebied (meestal een wijk) om een of meer groepen te kunnen starten
 • Adressenbestand aanleggen van gezinnen met kinderen uit de doelgroep. Indien dit vanwege privacy niet mogelijk is: afspraken maken met sleutelfiguren en instellingen die de doelgroep bereiken
 • Voldoende budget hebben voor het programma.
 • Benoemen van geschikt personeel met voldoende uren voor hun taken.
 • Taak- en functieomschrijvingen vastleggen.
 • Goede arbeidsvoorwaarden en voorzieningen.
 • Goede rechtspositie medewerksters; bij functie en taken passende honorering met loondifferentiatie en doorgroeimogelijkheden.
 • Mogelijkheden voor scholing van de medewerksters.
 • Kantoorvoorzieningen en faciliteiten voor medewerkers.
 • Structurele werkbegeleiding en ondersteuning voor de medewerksters door de uitvoerende instelling
 • Ruimte en faciliteiten regelen voor de trainingen van de contactmedewerksters en de groepsbijeenkomsten (denk ook aan kinderopvang).
 • Goede inbedding in het beleid van de gemeente; duidelijke afspraken met het ambtelijk niveau.
 • Opzetten van een netwerk rond het programma of aansluiten bij een bestaand netwerk.
 • Goede afspraken maken met relevante instellingen en betrokkenen.
 • Afstemming en samenhang met andere programma's en activiteiten.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies