Stapprogramma's en VVE Thuis

Aan welke voorwaarden dient te worden voldaan voor een succesvolle uitvoering van Opstap?

 • Onderbrengen van het programma bij een uitvoerende instelling. Geadviseerd wordt een welzijnsinstelling met meer programma's op het gebied van onderwijskansen of het programma te verbinden aan een (brede) school.
 • Keuze maken voor werkgebied, doelgroepen en gewenst bereik (op basis van een analyse van de situatie).
 • Voldoende gezinnen werven in het werkgebied (meestal een wijk) om een of meer groepen te kunnen starten.
 • Adressenbestand opvragen van gezinnen met kind(-eren) in de doelgroep. Als dit vanwege privacy-regels niet mogelijk is: afspraken maken met sleutelfiguren en instellingen die de doelgroep bereiken.
 • Voldoende budget regelen voor het programma.
 • Benoemen van geschikt personeel met voldoende uren voor hun taken.
 • Taak- en functieomschrijvingen vastleggen.
 • Zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en voorzieningen.
 • Zorgen voor een goede rechtspositie van de medewerksters, met bij de functie en taken passende honorering met loondifferentiatie en doorgroeimogelijkheden.
 • Zorgen voor mogelijkheden voor scholing van de medewerksters.
 • Zorgen voor kantoorvoorzieningen en faciliteiten voor de medewerksters.
 • Zorgen voor goede inbedding van de medewerksters in de uitvoerende instelling.
 • Zorgen voor werkbegeleiding en ondersteuning van de medewerksters door de uitvoerende instelling.
 • Ruimte en faciliteiten regelen voor trainingen en groepsbijeenkomsten (denk ook aan kinderopvang).
 • Zorgen voor goede inbedding in het beleid van de gemeente; duidelijke afspraken maken met ambtenaren.
 • Een netwerk opzetten rond het programma of aansluiten bij een bestaand netwerk.
 • Goede afspraken maken met relevante instellingen en betrokkenen.
 • Zorgen voor afstemming en samenhang met andere programma's en activiteiten
 • Werkbegeleiding, ondersteuning en scholing van de medewerksters structureel inbouwen.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies