Nieuws uit het jeugdveld

'Voorkom vervangende jeugddetentie'

Minderjarigen moeten geen vervangende jeugddetentie krijgen opgelegd voor het niet betalen van een schadevergoeding aan slachtoffers van een strafbaar feit. Dat zegt de Kinderombudsman naar aanleiding van de detentie van een 17-jarige jongen.

Minderjarigen kunnen vervangende jeugddetentie krijgen als zij naast een taakstraf veroordeeld worden tot een schadevergoeding. De Kinderombudsman wijst erop dat het jeugdstrafrecht een pedagogisch karakter moet hebben, wat bij vervangende detentie niet het geval is. Als een jongere de voorgestelde betalingsregeling niet kan nakomen, moeten alle betrokken partijen meer moeite doen om tot maatwerk te komen.

De Kinderombudsman adviseert de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie om te komen tot richtlijnen voor het opleggen van schadevergoedingsmaatregelen aan minderjarigen. Verder pleit de Kinderombudsman voor onderzoek naar de mogelijkheid om de jeugdreclassering in te schakelen voor begeleiding bij het betalen van een schadevergoeding.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies