Nieuws uit het jeugdveld

'Verbeterpunten JJI Keerpunt voldoende aangepakt'

Justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt heeft de in oktober 2017 geconstateerde verbeterpunten voldoende opgepakt. Dit blijkt uit de beoordeling van het verbeterplan door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

JJI Het Keerpunt heeft onder andere een piketdienst ingesteld van een medisch geschoolde medewerker en een kinder- en jeugdpsychiater. Hierdoor wordt de medische en psychische screening van een jongere die op vrijdagmiddag of in het weekend instroomt ook binnen de gestelde termijn geboden.

Ook heeft de jeugdinrichting het drugsontmoedigingsbeleid aangescherpt. De inspecties vragen echter specifieke aandacht voor een strikte uitvoering van het beleid, omdat eerder tijdens controle bleek dat het beleid niet consequent werd uitgevoerd.

De getroffen verbeterpunten sluiten aan bij de verwachtingen van de inspecties. Het tussentijds toezicht is daarom afgesloten.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies