Nieuws uit het jeugdveld

'Verbeter feitenonderzoek in jeugdbescherming'

Het feitenonderzoek en de rapportages in de jeugdbescherming moeten verbeteren. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft op 6 juni een actieplan met dat doel aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het plan staan 21 acties die gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis gaan uitvoeren. Deze organisaties gaan de basisbeginselen van deugdelijk feitenonderzoek beter toepassen. Rapportages en verzoekschriften moeten voor kinderen en ouders begrijpelijk zijn en het doel ervan moet duidelijk zijn. Professionals moeten altijd hoor en wederhoor toepassen, kinderen en ouders inzage geven in dossiers en verkeerde informatie uit dossiers verwijderen of markeren als niet correct.

Dekker wil over twee jaar laten onderzoeken of het feitenonderzoek merkbaar is verbeterd.

Aanleiding voor het actieplan was de onvrede van cliënten van de jeugdbescherming over de kwaliteit van het feitenonderzoek en de dossiervorming. De betrokken organisaties hebben het plan opgesteld in overleg met cliëntenvertegenwoordiger LOC Zeggenschap in Zorg.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies