Nieuws uit het jeugdveld

Verband tussen mediagebruik en ADHD onduidelijk

Er is een klein statistisch verband tussen mediagebruik en ADHD, maar onduidelijk blijft of mediagebruik een oorzaak is van ADHD-gerelateerd gedrag of juist een gevolg. Dat blijkt uit een analyse van wetenschappelijke literatuur, gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Mediagebruik wordt vaak aangewezen als een oorzaak van ADHD-gerelateerd gedrag. Volgens sommige ouders en professionals veroorzaken gewelddadige films en games met een hoog tempo ADHD-gerelateerd gedrag, zoals aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam analyseerden een groot aantal studies naar de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag. Zo keken ze naar de relatie tussen het kijken naar gewelddadige beelden en impulsief gedrag.

Andere onderzochte factoren waren onder andere leeftijd en sekse van het kind, sociaaleconomische status en opvoedstijl van de ouders en genetische invloeden. Ze vonden echter geen of tegenstrijdige bewijzen voor mogelijke invloeden op ADHD-gerelateerd gedrag.

De onderzoekers zien wel aanwijzingen voor individuele verschillen tussen kinderen in de mate waarin mediagebruik en ADHD-symptomen elkaar beïnvloeden. Ze pleiten voor meer empirisch onderzoek naar de oorzakelijke verbanden tussen mediagebruik en ADHD en naar het verschil in gevoeligheid daarvoor tussen kinderen.

Bron: UvA; PNAS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies