Nieuws uit het jeugdveld

VWS gaat werkdruk in jeugdzorg verkennen

Een verkenning moet dit najaar een beeld geven van de stijgende werkdruk en moeilijk vervulbare vacatures in jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat voornemen is een onderdeel van het actieprogramma tegen personeelstekorten in zorg en welzijn van het ministerie van VWS.

Elke regio moet een eigen actieplan opstellen. Daarin staat wat de regionale knelpunten zijn, wat de regio wil bereiken en welke concrete afspraken worden gemaakt. Als mogelijk acties noemt het actieplan onder meer het imago van de sector verbeteren, het aantal stageplaatsen verhogen, en ziekteverzuim terugdringen.

De verkenning van knelpunten in jeugdhulp en jeugdbescherming is bedoeld als aanvulling op het actieplan. De FNV vreest dat VWS met de verkenning de problemen in de jeugdzorg op de lange baan schuift. In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van VWS schrijft de vakbond dat al jaren duidelijk is dat de jeugdzorg de hoogste werkdruk heeft in zorg en welzijn. Werknemers, maar ook kinderen en gezinnen zijn daarvan het slachtoffer. De situatie is volgens de FNV niet langer te dragen.

Bron: Ministerie van VWS; FNV

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies