Nieuws uit het jeugdveld

VVE Thuis vergroot woordenschat

Het educatieve programma VVE Thuis voor Peuters vergroot de woordenschat en verbetert de interactie tussen ouders en kind. Dat blijkt uit onderzoek waarop Rosa Teepe op 8 juni promoveerde aan de Radboud Universiteit.

VVE Thuis is een programma dat aansluit op de voor- en vroegschoolse educatie, waarmee ouders leren hoe ze thuis de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Teepe onderzocht drie groepen. In een groep leerden de ouders op ouderbijeenkomsten hoe ze VVE Thuis kunnen toepassen. Een andere groep kreeg naast de ouderbijeenkomsten een digitaal VVE Thuis-spel om de interactie met hun kind te bevorderen. Een derde groep peuters kreeg alleen voorschoolse educatie op de voorschool of peuterspeelzaal, zonder ondersteunend programma thuis.

In de twee groepen die VVE Thuis gebruikten, groeide de woordenschat van de peuters meer dan in de groep die alleen voorschoolse educatie kreeg. Teepe adviseert beleidsmakers om gezinsgerichte ondersteuningsprogramma's breder in te zetten.

Bron: Radboud Universiteit

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies