Nieuws uit het jeugdveld

Utrechtse gemeenteraad verontrust over Veilig Thuis

De Utrechtse gemeenteraadsfracties hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het functioneren van Veilig Thuis. De gemeenteraad wil weten welke acties het college kan en wil ondernemen.

Aanleiding voor de elf vragen zijn kritische berichten over de werkwijze, communicatie en klachtenafhandeling van Veilig Thuis in verschillende media, en een raadsinformatieavond waar ouders vertelden over hun ervaring met Veilig Thuis.

De fracties vragen onder meer of het college bereid is actie te ondernemen naar aanleiding van klachten over onterechte beschuldigingen van kindermishandeling en over de objectiviteit van informatie in dossiers. Ook willen de fracties dat het college de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vraagt om te controleren op de juiste toepassing van regels en beleid bij Veilig Thuis. Verder verwijzen de fracties naar de rapportage van het Rijk over de decentralisatie uit november, die onder meer ging over waarheidsvinding.

Het college heeft eerder al laten weten geen reden te zien om in te grijpen en verwees daarbij naar Veilig Thuis als verantwoordelijke organisatie.

Bron: Gemeenteraad Utrecht; DUIC

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies