Nieuws uit het jeugdveld

'Uitspraak CRvB is stap terug voor sociaal domein'

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over resultaatbeschikkingen in het sociale domein dreigt de transformatie te blokkeren. Dat staat in een opiniestuk in Binnenlands Bestuur.

'Veel gemeenten zien uitkomstbekostiging als logisch middel om de inhoudelijke en financiële doelstellingen van de decentralisaties te bereiken', schrijven Niels Uenk en Madelon Wind van het Public Procurement Research Centre. In dat geval staat in de beschikking niet hoeveel zorg de cliënt krijgt, maar wat daarvan het resultaat moet zijn. Zo'n beschikking stimuleert een innovatieve aanpak van de zorgaanbieder, aldus de auteurs. De Centrale Raad van Beroep vindt echter dat een resultaatbeschikking de cliënt te weinig rechtszekerheid biedt. 'Door de uitspraak van de CRvB doen we een forse stap terug in het sociaal domein', waarschuwen Uenk en Wind.

Het Nederlands Jeugdinstituut adviseert gemeenten om aanbieders niet af te rekenen op hun resultaten, vertelt Tom van Yperen, expert kwaliteit jeugdstelsel bij het NJi. 'In de jeugdhulp spelen veel factoren een rol waarop een hulpverlener nauwelijks grip heeft. Resultaatfinanciering kan een perverse prikkel introduceren, waardoor moeilijke gezinnen als een hete aardappel worden doorgeschoven.' Wel pleit van Yperen ervoor het monitoren van resultaten als voorwaarde te stellen bij de bekostiging van jeugdhulp. 'Daar hoort ook bij dat je die resultaten bespreekt met cliënten en medewerkers en ze gebruikt voor verbeteringen. Dat kun je vervolgens weer laten zien aan de gemeente.'

Bron: Binnenlands Bestuur; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies