Nieuws uit het jeugdveld

Toezicht en handhaving kinderopvang verbeterd

Het toezicht en de handhaving in de kinderopvang functioneren goed. Gemeenten en GGD'en voeren hun taken elk jaar weer beter uit en de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Uit de jaarlijkse Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving Kinderopvang over 2016 blijkt dat gemeenten de uitvoering van de wettelijke taken steeds beter onder controle hebben. Nieuwe aanvragen worden tijdig afgehandeld, de verplichte inspecties worden uitgevoerd en gemeenten handhaven wanneer er tekortkomingen worden vastgesteld, zoals onvoldoende beroepskrachten op de groep.

Hoewel het over het algemeen 'beter' gaat, stelt de Onderwijsinspectie ook tekortkomingen in het toezicht vast. Zo is meer inzicht op gemeentelijk niveau wenselijk vanwege de grote verschillen per gemeente. Ook stelt de inspectie dat er meer aandacht moet komen voor de borging van het risicogestuurde toezicht door de GGD'en.

Bron: Inspectie van het Onderwijs; Kinderopvang Totaal

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies