Nieuws uit het jeugdveld

Tekort van 33 miljoen op jeugdhulp in Amsterdam

De regio Amsterdam dreigt op een tekort van 33 miljoen uit te komen voor de jeugdhulp. De kostenoverschrijding wordt toegeschreven aan de nieuwe bekostigingssystematiek en de administratieve lasten, schrijft Binnenlands Bestuur.

Uit eerder onderzoek bleek al dat de nieuwe financieringsmethode duurder uitpakt dan verwacht. Steeds meer kinderen doen een beroep op zwaardere specialistische zorg. Dit terwijl preventie ervoor moest zorgen dat de verwijzingen naar bijvoorbeeld de psycholoog of kinderpsychiater zou afnemen. Ook het aantal kinderen met een persoonsgebonden budget is gegroeid, evenals het aantal kinderen dat in het speciaal onderwijs jeugdhulp krijgt.

Gemeenten en zorgaanbieders zoeken samen een oplossing voor de kostenoverschrijding. Ze willen onder meer de administratieve lasten aanpakken en de tarieven bijstellen. Amsterdam verwacht in de Voorjaarsnota met voorstellen te komen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies