Nieuws uit het jeugdveld

Te weinig zicht op veiligheid bij wijkteam Vlaardingen

Vlaardingen heeft zijn beleid voor de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen door de wijkteams goed op orde, maar de uitvoering in de praktijk hapert. Dat concludeert Toezicht Sociaal Domein (TSD).

TSD onderzocht de hulpverlening aan gezinnen die door Veilig Thuis zijn overgedragen aan de wijkteams in Vlaardingen. Aanleiding was een melding over huiselijk geweld in een gezin. Het beleid in Vlaardingen is helder en doordacht, aldus TSD. Ook zijn er goede afspraken over de samenwerking tussen Veilig Thuis en het wijkteam.

De praktijk is echter vaak anders. Veilig Thuis en de wijkteams werken onvoldoende volgens de samenwerkingsafspraken. Regelmatig is de informatie bij de overdracht onvolledig. Wijkteammedewerkers maken niet allemaal een complete en integrale probleemanalyse, een systematische inschatting van de veiligheid van kinderen en een samenhangend ondersteuningsplan. Ze spreken niet met alle betrokken over de problemen en gebruiken de beschikbare instrumenten onvoldoende. Ook zijn dossiers onvolledig. Positief vindt TSD dat medewerkers van het wijkteam snel aan de slag gaan met urgente problemen in gezinnen.

Er ligt in Vlaardingen een goede basis voor effectieve zorg en ondersteuning, stelt TSD. Nu is sturing nodig op het volgen van de bestaande werkinstructies en het gebruik van de beschikbare instrumenten.

Bron: Toezicht Sociaal Domein

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies