Nieuws uit het jeugdveld

'Te weinig oog voor risico's bij OHG en Brouwerij'

De OG Heldringstichting en De Brouwerij hebben onvoldoende samen de verantwoordelijkheid genomen om risico's bij de dagelijkse schoolgang van jongeren in de gesloten jeugdzorg te beperken. Dat staat in een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Aanleiding voor het rapport was het overlijden van een jongere die samen met een andere jongere was weggelopen. Van beide jongeren was bekend dat het risico op weglopen groot was. Ze stonden 'onder begeleiding', wat inhoudt dat ze zowel in de instelling als op school niet buiten het zicht van een groepsleider of leraar mochten zijn. De samenwerkende jeugdinspecties constateren dat bij beide organisaties het personeel zich regelmatig niet aan de afspraken over de begeleiding hield. Dat was ook het geval op de dag waarop de jongeren wegliepen.

Na het overlijden hebben OGH en De Brouwerij verbetermaatregelen afgesproken. De inspecties constateerden eind vorig jaar echter dat de afspraken nog steeds niet goed werden nagekomen. Begin februari bleken de meeste maatregelen alsnog doorgevoerd en was de communicatie en samenwerking tussen de instellingen verbeterd. Binnen drie maanden moeten de instellingen nagaan of alle verbeteringen afdoende zijn ingevoerd. De inspecties zullen daarop toezien.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies