Nieuws uit het jeugdveld

Taskforce pleit voor samenwerking in kindcentra

Jeugdhulpverleners moeten een belangrijke rol krijgen in de nieuwe kindcentra, waar kinderopvang en onderwijs samenwerken. Aldus het advies van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang, dat op 27 maart uitkwam.

De Taskforce streeft naar een ononderbroken 'ontwikkellijn' voor elk kind van 0 tot en met 12 jaar. De samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en basisonderwijs gaat in één doorgaande lijn als deze voorzieningen bij elkaar zitten. De verschillende beroepskrachten werken er samen in teams. Als ook jeugdhulpverleners daar een plek krijgen, kunnen zij snel en laagdrempelig inspelen op eventuele problemen van het kind. De Taskforce verwacht dat er minder overleg nodig is doordat professionals bij elkaar werken.

Meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang moet positief uitpakken voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en de gezamenlijk inzet van personeel. Om de positie van kinderen uit armere gezinnen te verbeteren, wil de Taskforce dat alle kinderen van 2 tot en met 12 jaar een aantal uren opvang per week gratis krijgen.

  • De redactie heeft in Nieuwsbrief Jeugd 11 een bericht gepubliceerd over een rapport waarover zij al eerder een bericht heeft geschreven. U vindt hierboven het oorspronkelijke bericht.

Bron: Ministerie van SWZ; Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies