Nieuws uit het jeugdveld

TAJ: Kwaliteitskader passende jeugdhulp ontbreekt

Voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders is het niet altijd duidelijk aan welke kwaliteitseisen de jeugdhulp moet voldoen. Hierdoor ontbreekt er een duidelijk beeld over wat anders en beter moet. Dit blijkt uit een rapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).

Het Rijk, gemeenten en zorgaanbieders hebben geen eenduidig beeld over de gewenste veranderingen en de kwaliteitseisen waaraan passende hulp moet voldoen. Een reden is dat het jeugdstelsel geen 'doorwrocht door professionals gedragen kwaliteitskader' heeft. Hierdoor ontbreekt een duidelijk kader bij gesprekken over de inkoop van jeugdhulp en de contractering van jeugdhulpaanbieders. De betrokken partijen moeten daarom concreet maken wat onder 'passende jeugdhulp' en 'zorgvernieuwing' wordt verstaan, volgens de TAJ.

Bovendien stelt de TAJ dat alle betrokken partijen hun verwachtingen moeten bijstellen. De transformatie is een complex proces en de ambities van de partijen over de opbrengst zijn te hoog. De administratieve last bij de gemeente en aanbieders is nog steeds hoog en specialistische zorginstellingen kampen met financiële problemen.

Bron: Transitie Autoriteit Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies