Nieuws uit het jeugdveld

Stichting Merakel onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de Stichting Merakel in Lutjebroek voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Reden is bestuurlijke onrust, die een risico vormt voor de continuïteit van de organisatie en daarmee de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Merakel is een zorgvoorziening voor ongeveer dertig kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De zorginstelling neemt zorgtaken van ouders of verzorgers over, waardoor kinderen langer in gezinsverband kunnen blijven wonen. Merakel biedt onder meer dagbesteding, naschoolse, weekend- en vakantieopvang. Stichting Merakel is een ouderinitiatief; de twee bestuursleden zijn de initiatiefnemers.

De inspectie concludeert dat er wederzijds wantrouwen en een volledig gebrek aan constructieve samenwerking is tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. Beide besturen nemen onvoldoende verantwoordelijkheid om de situatie te veranderen, aldus de inspectie. Zij moeten tijdens het verscherpt toezicht hun samenwerking verbeteren.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies