Nieuws uit het jeugdveld

'Stem gegevensverzameling lokaal en landelijk af'

De regering, het parlement, gemeenten en onderzoeksinstellingen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek moeten samen vaststellen welke gegevens verzameld moeten worden om inzicht te geven in het resultaat van de decentralisaties. Die aanbeveling doet de Algemene Rekenkamer in haar advies Wegwijs in het sociaal domein.

De Tweede Kamer krijgt van de verantwoordelijke ministers alle toegezegde informatie over de decentralisatie van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo: voortgangsrapportages, jaarverslagen, evaluaties, monitors et cetera. Al die informatie geeft de Kamer echter niet genoeg overzicht van en inzicht in de voortgang en resultaten van de decentralisatie. Daarom vroeg zij de Algemene Rekenkamer om advies over de informatiestromen.

Een van de adviezen is om eerst na te gaan welke informatie bijdraagt aan het gewenste over- en inzicht. Vervolgens moeten gemeenschappelijk definities worden afgesproken met partijen die gegevens verzamelen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat gemeenten dan makkelijker onderling gegevens kunnen vergelijken. De Rekenkamer noemt het platform Waarstaatjegemeente.nl als goed voorbeeld.

Bron: Algemene Rekenkamer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies