Nieuws uit het jeugdveld

Screening pleeggezin in Gelderland moet beter

Pactum en de Raad voor de Kinderbescherming moeten de screening van aspirant-pleeggezinnen in Gelderland verbeteren. Dat zeggen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De aanleiding is een zaak uit 2011, waarna Pactum en de Raad voor de Kinderbescherming afspraken hebben gemaakt om aspirant-pleegouders sneller te screenen. Toch brengen de procedures nog risico's met zich mee, concluderen de inspecties.

Onderdeel van de screening is dat de Raad voor de Kinderbescherming een Verklaring Geen Bezwaar (VGB) afgeeft voor alle gezinsleden vanaf 12 jaar. De raad controleert bijvoorbeeld of zij geregistreerd staat wegens een zedenmisdrijf of kindermishandeling.

De inspecties willen dat Pactum bij de aanvraag van een VGB meldt of het gaat om een netwerkgezin uit de familie- of vriendenkring van het kind, en of het kind al in het gezin verblijft. Dan kan de raad beter de urgentie van het verzoek inschatten en haast maken als dat nodig is.

Verder willen de inspecties dat de raad meteen begint met de screeningsprocedure voor de gezinsleden die hebben ingestemd met het onderzoek en niet wacht tot er toestemming is van alle gezinsleden.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Inspectie Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies