Nieuws uit het jeugdveld

SCP: Jeugd gedijt iets minder dan rest van Nederland

Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is voor het eerst sinds jaren weer iets gestegen. Dat is een van de gegevens uit het SCP-rapport De sociale staat van Nederland 2018. Het gaat goed met de Nederlanders, blijkt uit het rapport, maar jongeren doen het op sommige punten iets minder goed dan de rest.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is met 3,8 procent het hoogst onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Het gemiddelde ligt op 2,1 procent. Het verschil met autochtone Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren wel kleiner geworden.

Met 8 procent zijn jongeren nog steeds vaker werkloos dan gemiddeld; landelijk ligt het werkloosheidscijfer nu op 4,4 procent.

Het SCP constateert ook dat jongeren zich in het algemeen en in hun eigen buurt vaker onveilig voelen dan ouderen. Dat blijkt terecht: jongeren zijn ook vaker slachteroffer van geweld, cybercriminaliteit en vermogensdelicten. Alleen onder vandalisme hebben jongeren minder te lijden dan de rest van Nederland, maar dat komt wellicht omdat ze nog geen auto's en huizen hebben die beschadigd kunnen worden.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies