Nieuws uit het jeugdveld

Rijk en VNG komen met programma voor veiligheid

De ministers van VWS en voor Rechtsbescherming en de VNG stellen een gezamenlijk programma op tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Het programma zal bestaan uit twee actielijnen. Er komen maatregelen om te zorgen dat huiselijk geweld eerder en beter in beeld komen. Daarnaast is het programma gericht op het stoppen en ook op langere termijn oplossen van het geweld.

De komende jaren is extra geld beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een deel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gereserveerd voor Veilig Thuis. Het gaat om een bedrag dat oploopt van 11,9 miljoen in 2018 tot 38,6 miljoen structureel vanaf 2012.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht wordt namens de VNG 'ambassadeur' van het programma. Daarmee willen de ministeries en de VNG het belang van de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling benadrukken.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies