Nieuws uit het jeugdveld

Religiositeit ouder kan leiden tot probleem bij kind

Wanneer ouders verschillen op het gebied van religiositeit, kan dit leiden tot toenemend probleemgedrag bij kinderen en jongvolwassenen. Dat stelt Willeke van der Jagt-Jelsma in haar proefschrift, waarop zij op 6 maart promoveert aan de Radboud Universiteit.

Vooral wanneer ouders verschillen in de mate waarin ze religieus actief zijn, kan dit leiden tot angst, somberheid en depressie bij kinderen. Bij jongens kan het ontbreken van overeenstemming tussen ouders op religieus vlak ook leiden tot agressiviteit en delinquent gedrag. Daar tegenover staat dat als beide ouders kerkelijk actief zijn, jongeren minder traumatische ervaringen rapporteren. De gevonden verbanden zijn echter niet sterk, volgens Van der Jagt.

Door oog te hebben voor religieuze aspecten in het leven van jongeren en hun ouders kunnen hulpverleners in de ggz een beter beeld krijgen van beschermende factoren en van risicofactoren op het gebied van de geestelijke gezondheid van jongeren, stelt Van der Jagt.

De resultaten van dit onderzoek zijn afkomstig van TRAILS, een groot onderzoek waarin jongeren tot in de volwassenheid worden gevolgd.

Bron: Radboud Universiteit

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies