Nieuws uit het jeugdveld

Rekenkamer Rotterdam: Verlaag regeldruk wijkteam

Wijkteams in Rotterdam hebben hun handen vol aan administratie en onnodige regeldruk. Hierdoor wordt hulp niet of te laat verleend, concludeert de Rekenkamer Rotterdam in een rapport.

De rekenkamer berekende dat 90 procent van de cliënten na zes weken nog geen ondersteuningsplan heeft, terwijl de gemeente dit wel als norm hanteert. Ook mogen inwoners niet zelf hulp vragen van het wijkteam, maar kan dat alleen via andere organisaties, zoals huisartspraktijken, welzijnsorganisaties en scholen. Wijkteams hebben echter te weinig tijd om contacten te onderhouden met deze organisaties, vindt de rekenkamer. Bovendien zijn er lange wachtlijsten, waardoor de problemen van cliënten verergeren voordat een wijkteam werkelijk in actie komt.

De rekenkamer beveelt in haar rapport aan het aantal regels, richtlijnen en targets te verminderen. Verder moeten de wijkteams meer mensen in dienst nemen om de wachtlijsten weg te werken.

Het college van burgemeester en wethouders is het grotendeels oneens met de conclusies van de rekenkamer en neemt de aanbevelingen niet over.

Bron: Rekenkamer Rotterdam; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies