Nieuws uit het jeugdveld

Regionale aanpak nodig tegen huiselijk geweld

Elke regio moet een eigen aanpak ontwikkelen om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Regio's krijgen daarbij steun van een landelijk kernteam. Dat staat in het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' dat de ministeries van JenV en VWS en de VNG op 25 april presenteerden.

Het programma bestaat uit drie actielijnen. De eerste is huiselijk geweld eerder en beter signaleren. Daarvoor zijn goede samenwerkingsafspraken nodig tussen wijkteams, de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Onderdeel van deze lijn is ook het doorbreken van terughoudendheid bij het delen van informatie tussen professionals.

De tweede actielijn is geweld stoppen en duurzaam oplossen. Gemeenten moeten daarbij zorgdragen voor een multidisciplinaire en gezinsgerichte aanpak. Onderdeel van deze actielijn is ook het sneller informeren van school en kinderopvang na een geweldsincident, zodat die kinderen beter kunnen steunen.

Aandacht voor specifieke groepen is de derde actielijn. Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting en om kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. Zo moeten gemeenten gratis buitenschoolse opvang bieden aan kinderen van ouders met ernstige psychische of verslavingsproblemen.

De regio's moeten hun plan van aanpak in het najaar klaar hebben.

Bron: Ministeries van JenV en VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies