Nieuws uit het jeugdveld

Regio's moeten plan maken voor transformatiebudget

Jeugdzorgregio's moeten een meerjarig transformatieplan indienen om in aanmerking te komen voor budget uit het Transformatiefonds. Het ministerie van VWS heeft in 'Spelregels Transformatiefonds' beschreven aan welke voorwaarden het plan moet voldoen.

Het Rijk heeft samen met gemeenten het Transformatiefonds ingesteld om de vernieuwing van de jeugdhulp een impuls te geven. Het fonds sluit aan bij het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Het plan van de gemeente om transformatiebudget te krijgen, moet dan ook aansluiten op de doelstelling van het actieprogramma om kinderen en gezinnen beter te ondersteunen.

De gemeenten moeten de budgetaanvragen doen vanuit een van de 42 jeugdhulpregio's. Zij kunnen de aanvraag ook doen voor een aantal jeugdhulpregio's samen. Het ministerie van VWS kijkt bij de beoordeling naar de mate waarin een regio 'de basis op orde' heeft. Een jeugdzorgregio moet bijvoorbeeld beschikken over een regionaal expertteam voor complexe zorgvragen.

 Het transformatiebudget wordt verdeeld op basis van het aantal kinderen per jeugdhulpregio op 1 januari 2018.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies