Nieuws uit het jeugdveld

'Raadslid, betrek jeugd bij beleid'

Betrek kinderen en jongeren bij het lokale jeugdbeleid en biedt een vast aanspreekpunt voor al hun hulpvragen. Die oproep doen de Kinderombudsman en tien jongerenorganisaties in een brief aan alle nieuwe gemeenteraadsleden.

Problemen van kinderen en jongeren worden vaak los van elkaar aangepakt, signaleert de Kinderombudsman. Een vast aanspreekpunt kan zorgen voor samenhang in de hulp.

Een voorwaarde voor jeugdparticipatie is dat het coalitieakkoord en het jeugdbeleid zijn geschreven in taal die voor kinderen begrijpelijk is. Een andere tip is om alle raadsleden en wethouders met jeugd in hun portefeuille een 'jongerenbuddy' te geven die helpt het beleid vanuit jongerenperspectief te zien.

Raadsleden kunnen bij de inkoop van jeugdhulp als eis stellen dat de instelling een jongerenraad heeft. Als ze daarover regionale afspraken maken, kan die eis ook gelden voor Veiligheidshuizen en Veilig Thuis.

Verder vragen de Kinderombudsman en de jongerenorganisaties onder meer voor aandacht voor doorlopende hulp na 18 jaar, zorg voor kinderen van gedetineerden en ex-gedetineerden, en jeugd met psychische problemen of chronische aandoeningen.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies