Nieuws uit het jeugdveld

RSJ: 'Meer maatwerk bij gedwongen opname'

Bij een gedwongen opname van een jongere met opgroeiproblemen moet de psychosociale problematiek leidend zijn voor de soort instelling waar hij geplaatst wordt. Dit adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de ministers van Justitie en Volksgezondheid.

Een kinderrechter kan een jongere met ernstige opgroei- en opvoedproblemen laten opnemen in een JeugdzorgPlus-instelling of een jeugdinstelling voor geestelijke gezondheidszorg. Volgens de RSJ moet de instelling waar hij geplaatst wordt, behandeling en beveiliging op maat kunnen bieden. Een plaatsing in een kleinschalige regionale voorziening dicht bij huis geniet daarbij de voorkeur. Om tot een goed besluit te komen moet eerst een 'gedegen' screening en diagnostiek worden gedaan, volgens de Raad.

Het advies impliceert dat een jongere met opgroeiproblemen terecht kan komen in een inrichting waar ook jongeren wonen die een misdrijf hebben gepleegd. De plaatsing kan dan tot bezwaren leiden waarmee rekening moet worden gehouden. Zo kan het niet wenselijk zijn dat een jongere geplaatst wordt bij jongeren die zwaardere problemen hebben en ernstige delicten hebben gepleegd.

Bron: RSJ

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies