Nieuws uit het jeugdveld

Proef geeft kind meer invloed op ouderschapsplan

De rechtbank in Zwolle gaat op proef toetsen of ouders met hun kinderen duidelijke afspraken hebben gemaakt over de verdeling van zorgtaken na een scheiding. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Tilburg onderzoeken het effect van de proef.

Ouders die scheiden zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De inbreng van de kinderen is daarbij vaak summier. Vanaf 1 mei eist de rechtbank in Zwolle dat ouders samen een 'bruggesprek' voeren met hun kinderen over onderwerpen als verblijf, vrijetijdsbesteding, vakanties en contact met familie. Bij de scheidingsaanvraag moeten ouders naast het ouderschapsplan een verslag van dit bruggesprek indienen. De rechtbank biedt ouders een handleiding voor het voeren van het gesprek en de verslaglegging. De proef duurt een jaar.

Als de conflicten tussen ouders zo groot zijn dat ze er niet in slagen een gezamenlijk ouderschapsplan op te stellen, hoeven zij geen bruggesprek te voeren. Zij moeten dan aan de rechtbank rapporteren op welke wijze ze rekening houden met de belangen van de kinderen.

Bron: De Volkskrant; Rechtbank Overijssel

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies