Nieuws uit het jeugdveld

Platform pleit voor betere steun bij scheiding

Ouders hebben betere begeleiding nodig als zij gaan scheiden, om te voorkomen dat kinderen schade oplopen. De sociale omgeving, hulpverlening en juridische instanties spelen hierin een rol. Dit schrijft het platform Scheiden zonder Schade in een advies aan het kabinet.

Het platform, geleid door oud-minister André Rouvoet van de ChristenUnie, noemt diverse maatregelen. Zo pleit het voor betaalbare relatietherapie om conflicten te voorkomen en een speciaal gemeenteloket voor scheidingen om hulp te bieden. Daarnaast moeten interventies als de Eigen Kracht-conferentie, Eigen Plan en Familiegroepsplan meer bekendheid krijgen. Ook kunnen koppels beter worden voorbereid op het aanstaand ouderschap en de daarbij horende uitdagingen door bijvoorbeeld ouderschapsgym.

Volgens het platform hebben jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen te maken met een scheiding. Ongeveer 16.000 kinderen hebben ernstig last van de gevolgen van de scheiding. Bij ongeveer 7.200 gevallen is er sprake van een conflictueuze scheiding.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies