Nieuws uit het jeugdveld

Persoonlijke opvatting beïnvloedt besluitvorming

Persoonlijke opvattingen van professionals zijn van substantiële invloed op het besluit of een kind uit huis geplaatst moet worden. Dit blijkt uit het proefschrift van Cora Bartelink, waarop zij op 1 februari promoveert.

Bartelink onderzocht het besluitvormingsproces van professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. ORBA, een methode voor besluitvorming, en het risicotaxatie-instrument LIRIK blijken slechts in beperkte mate bij te dragen aan een zorgvuldige besluitvorming. Professionals laten zich ook leiden door hun persoonlijke redenering en opvattingen op het gebied van kindermishandeling en uithuisplaatsing.

Naast het gebruik van ORBA en LIRIK is het daarom belangrijk dat professionals kritisch hun besluitvorming onder de loep nemen. Ook is het belangrijk dat zij samen met ouders en kinderen tot een besluit komen. Dit dwingt ze om de beslissing zorgvuldiger te onderbouwen. Ook is het goed als zij hun collega's betrekken bij de besluitvorming.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies