Nieuws uit het jeugdveld

Participatie jongeren zonder startkwalificatie laag

Het aantal jongvolwassenen zonder startkwalificatie dat geen werk én geen uitkering heeft, is de afgelopen jaren gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Toezicht Sociaal Domein (TSD).

Volgens TSD gaat het jaarlijks om gemiddeld 26.000 jongeren van 18 tot en met 27 jaar, die bijvoorbeeld een fysieke of verstandelijke beperking hebben. Het is voor hen lastig om alsnog hun startkwalificatie te behalen, een baan te vinden en deel te nemen aan de maatschappij. Voor TSD is het onbekend hoe de jongeren hun dag besteden. Ook is niet duidelijk waarom het niet lukt om hen te laten meedoen in de maatschappij.

Voor leerlingen uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het entreeonderwijs is de kans op werk licht gestegen tussen 2013 en 2016. Deze trend is het meest zichtbaar bij leerlingen die hun opleiding op het praktijkonderwijs niet afmaken. De jongvolwassenen die een baan hebben, weten die meestal te behouden.

TSD onderzoekt de participatie van jongvolwassenen die hun opleiding op het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of entreeonderwijs niet hebben afgerond.

Bron: Toezicht Sociaal Domein

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies