Nieuws uit het jeugdveld

'Pak samenwerking scholen en kinderopvang zelf op'

Het verankeren van de samenwerking tussen scholen en kinderopvangorganisaties is geen taak is van de overheid. Betrokken partijen worden daarom gevraagd dit gezamenlijk op te pakken. Dat laat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken weten in een Kamerbrief, naar aanleiding van het rapport die de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs vorig jaar uitbracht.

Het opzetten van een structurele samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang was een van de dertien adviezen van de Taskforce. De adviezen werden vorig jaar gebundeld in een rapport en richten zich op scholen, instellingen, gemeenten, sociale partners, brancheorganisaties, VNG, de onderwijsinspectie en GGD GHOR. Die adviezen zijn in de Kamerbrief voorzien van commentaar en tips aan partijen in het werkveld. Ook worden sommige adviezen verder onderzocht of ze zijn inmiddels opgevolgd.

Zo zijn voorschoolse instellingen sinds juli 2018 verplicht om in het pedagogisch beleidsplan op te nemen hoe de overgang tussen voor- en vroegschoolse educatie wordt vormgegeven. In datzelfde plan moet ook worden toegelicht hoe ouders betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind.

Bron: Ministerie van SZW

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies