Nieuws uit het jeugdveld

Onderwijs bieden aan zorgleerling wordt eenvoudiger

Een kind dat veel zorg nodig heeft, kan voortaan makkelijker onderwijs volgen. Het kabinet neemt maatregelen om onder andere de financiering van zorg en onderwijs te vereenvoudigen. Dat staat in een brief van de ministers Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Hugo de Jonge van VWS aan de Tweede Kamer.

Scholen voor speciaal onderwijs gaan werken met een of twee zorgaanbieders, die ook de financiering en organisatie van de zorg op school regelen. Sommige scholen werken nu met meerdere zorgverleners, wat in de klas kan leiden tot te veel drukte. De school betrekt de ouders bij de keuze en de evaluatie van de zorgaanbieders, om hun keuzevrijheid niet te veel te beperken. De mogelijkheid om zorg op maat te krijgen van een specifieke zorgverlener blijft bestaan. Ook komen er zorgarrangementen voor kinderen die niet het volledige onderwijsprogramma kunnen volgen.

Verder moet voortaan helder worden vastgelegd wel budget beschikbaar is voor zorg in onderwijstijd. Scholen voor speciaal onderwijs hebben niet de financiële middelen om die zorg te organiseren. Ouders moeten daarvoor hun zorgbudget gebruiken. Ouders weten dit vaak niet en verwachten dat de school de zorg regelt en financiert. Hierdoor ontstaan vaak 'belastende' gesprekken tussen school en ouders.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies