Nieuws uit het jeugdveld

Onderbouwing adviezen RvdK moet beter

Veel bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) ingediende klachten gaan over de inhoud van het raadsonderzoek en de onderbouwing van jeugdbeschermingsmaatregelen. De onderbouwing van raadsrapportages moet verbeteren. Dat staat in de jaarlijkse klachtenanalyse over 2017.

Een groot aantal klachten over de informatie en onderbouwing van een RvdK-advies is gegrond verklaard. Het raadsrapport geeft te weinig informatie over de motieven om bepaalde informanten of kinderen niet te horen. Verder moeten verzoekschriften en rapporten in begrijpelijke taal worden opgesteld. Het feitenonderzoek moet beter en jeugdwerkers moeten inzage verlenen in rapportage aan ouders en kinderen.

In 2017 leidde 0,4 procent van de raadsonderzoeken tot een klacht. De meeste klachten, 99 procent, hadden betrekking op een beschermingsonderzoek of een gezag- en omgangsonderzoek. Klachtenbemiddeling Prettig Contact met de Overheid behandelde 41 procent van de klachten.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies