Nieuws uit het jeugdveld

'Onafhankelijker toezicht op samenwerkingsverband'

'Zorg dat de meerderheid van de toezichthouders geen persoonlijk of zakelijk belang heeft bij het samenwerkingsverband en de aangesloten schoolbesturen.' Dat is een van de adviezen die de monitorcommissie Goed Bestuur doet in haar rapport Richting meer onafhankelijk toezicht bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Het bestuur van de PO-Raad ontving signalen uit de praktijk over ernstige knelpunten in de bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarom verzocht het bestuur de monitorcommissie om het al geplande onderzoek te vervroegen. In juni 2018 bespreekt de PO-Raad het advies tijdens de algemene ledenvergadering.

De monitorcommissie voerde voor dit onderzoek vijftien gesprekken met schoolbestuurders uit het regulier en speciaal onderwijs, leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, de VO-Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs.

Bron: PO-Raad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies