Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe wet hakt in administratieve last onderwijs

Ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs introduceren één wettelijke regeling over de gegevens van leerlingen om de administratieve druk te verlagen. De Tweede Kamer stemde op 25 september in met de nieuwe wet.

Door de nieuwe wet krijgen scholen, gemeenten en instellingen minder administratieve lasten, doordat meerdere registers integraal worden ondergebracht in één register. Zo kunnen leerlingen voortaan digitaal worden uitgeschreven en krijgen basisscholen automatisch informatie over de prestaties van oud-leerlingen op de middelbare school. Die informatie is nodig om hun eindadviezen te evalueren.

De nieuwe regeling pakt ook privacyvraagstukken aan. Zo worden voortaan niet meer gegevens van leerlingen verstrekt dan noodzakelijk en zijn er grenzen aan het gebruik van die gegevens. Tenslotte wordt voor leerlingen, studenten en ouders duidelijker welke gegevens waarvoor worden verzameld.

In haar advies over de Wet register onderwijsdeelnemers waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens voor de impact op de privacy van het bundelen van bestaande registers. Ook vindt de privacywaakhond dat de wetsartikelen te ruim zijn geformuleerd, waardoor de kans toeneemt dat persoonsgegevens voor andere doelen worden gebruikt dan oorspronkelijk was bedoeld.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies