Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe verdeling voor budget onderwijsachterstand

De verdeling van het budget voor het tegengaan van onderwijsachterstanden wordt vanaf volgend jaar gebaseerd op actuele gegevens van het CBS. Dat schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij het bepalen van de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid wordt niet meer alleen gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, maar ook naar hun herkomstland, de verblijfsduur in Nederland en of ze in de schuldsanering zitten. Het CBS beoordeelt voor elk kind of het tot de doelgroep behoort; het ministerie berekent op grond daarvan het budget voor elke gemeente en elke school.

Gemeenten gebruiken het budget voor voorschoolse educatie en schakelklassen. De meeste gemeenten krijgen in de nieuwe verdeling meer geld. De grootste gemeenten gaan er echter op achteruit. Het herverdelingsproces begint voor gemeenten op 1 januari 2019 en duurt drie jaar, zodat ze tijd hebben om hun beleid aan te passen.

De herverdeling van het budget voor scholen begint in het schooljaar 2019/2020. Ook scholen krijgen een overgangsperiode van drie jaar om aan de herverdeling te wennen. Scholen gebruiken het budget voor extra begeleiding en taalklassen voor kinderen met een achterstand.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies