Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe scheidingsprocedure op komst

Een proef met een nieuwe echtscheidingsprocedure en een gemeentelijk scheidingsloket zijn twee punten uit het programma Scheiden zonder Schade. Deze actiepunten van de ministeries van VWS en JenV zijn gebaseerd op de adviezen uit de rapportage Scheiden… en de kinderen dan.

De nieuwe echtscheidingsprocedure voorziet onder andere in de inzet van een zogenaamde regierechter, waarbij één rechter de verschillende procedures onder zich heeft. De afwikkeling van de scheiding moet zo min mogelijk conflicten veroorzaken waar kinderen last van kunnen krijgen. Het gemeentelijk scheidingsloket moet ouders voorzien van betrouwbare en onafhankelijk informatie over scheiden, hen helpen om goede afspraken te maken en verwijzen naar hulpverlening en juridische bijstand. Het scheidingsloket en een nieuwe echtscheidingsprocedure worden ontwikkeld en getest in drie arrondissementen.

Andere programmapunten zijn onder meer het stimuleren van ouderschapsprogramma's en het beter toerusten van professionals op relatie- en scheidingsproblemen.

De rapportage Scheiden... en de kinderen dan is in februari gepresenteerd door het platform Scheiden zonder Schade.

Bron: Ministeries van VWS en JenV

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies