Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe regels voor ouderparticipatiecrèches

Ouders die meedoen aan een ouderparticipatiecrèche (opc) die voldoet aan de kwaliteitseisen voor deze vorm van opvang krijgen formeel recht op kinderopvangtoeslag. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van SWZ in een brief aan de Tweede Kamer.

De opc's krijgen een aparte plek in het kinderopvangstelsel. De regels rondom opc's worden in een nieuw wetsvoorstel uitgewerkt. Deelnemers aan nieuwe opc's krijgen het recht op kinderopvangtoeslag zodra de continuïteit en de kwaliteit van de opvang is gewaarborgd. Zij moeten wel aantonen dat zij opvang van goede kwaliteit bieden.

Op dit moment zijn er zeven opc's. Ook zij moeten gaan voldoen aan de extra kwaliteitseisen, die gelden vanaf januari 2019. Dit gaat onder meer over het aantal baby's per medewerker in een groep. Met het voorstel hoeven de opc's niet meer aan het vastegezichtencriterium en de opleidingseis voor pedagogisch medewerkers te voldoen, maar wel aan de overige kwaliteitseisen voor kinderopvang.

Bron: Ministerie van SWZ

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies