Nieuws uit het jeugdveld

Nederland scoort slecht op onderwijsgelijkheid

Nederland is een van de rijke landen waar de schoolprestaties van kinderen lijden onder omstandigheden waar zij geen invloed op hebben, zoals de plaats waar ze geboren zijn en het opleidingsniveau van hun ouders. Dat blijkt uit het UNICEF-rapport An Unfair Start.

UNICEF vergeleek de ongelijkheid in het onderwijs in 41 rijke landen op drie punten: de deelname aan voorschools onderwijs en het leesniveau van 10-jarige leerlingen in het primair onderwijs en van 15-jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs. Opvallend is dat Nederlandse kinderen op de voorschool op de 10e plaats van de ranglijst staan en in het primair onderwijs zelfs op de 1e plaats, maar ze in het voortgezet onderwijs dalen naar de 26e plaats. Daarbij merkt UNICEF op dat er grote verschillen zijn in leesprestaties  tussen Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs.

Een oorzaak van ongelijkheid is volgens UNICEF het op jonge leeftijd uitsplitsen van leerlingen in verschillende onderwijssoorten op basis van hun schoolprestaties. Kinderen uit achterstandssituaties zijn dan vaak oververtegenwoordigd in de 'lagere' schoolniveaus.

'De gelijke kansen die we in de voorschoolse periode en het primair onderwijs weten op te bouwen, laten we lopen in de middelbareschoolperiode', concludeert Sofie Vriends, directeur Gezond en Veilig Opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'Met 12 jaar heeft Nederland een van de vroegste selectiemomenten voor middelbaar onderwijs van de onderzochte landen. En met zeven onderwijsniveaus hebben we ook meest gefragmenteerde systeem voor middelbaar onderwijs.'

Bron: UNICEF; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies