Nieuws uit het jeugdveld

Nederland op zesde plaats KidsRights Index

Nederland staat op de zesde plaats van de kinderrechtenindex van KidsRights en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Nederland scoort hoog op de domeinen leven, gezondheid, onderwijs en  bescherming. Voor het vijfde domein, 'ondersteunend klimaat voor kinderrechten', staat Nederland echter veel lager op de ranglijst.

Een van de onderdelen van het vijfde domein is participatie. Kinderen in Nederland hebben beperkte mogelijkheden om te participeren in beslissingen die hen raken en in beleid. Ook staat hun belang niet altijd voorop bij voor hen belangrijke beslissingen.

Nederland scoort verder slecht op het onderdeel 'best beschikbare budget': een rijk land als Nederland zou volgens KidsRights meer geld beschikbaar moeten stellen voor voorzieningen voor kinderen. Nederland laat steken vallen bij het onderwerp discriminatie en bij het verzamelen van gegevens over bijvoorbeeld kindermishandeling en mensenhandel. Verder is het zorgwekkend dat het adolescentenstrafrecht het mogelijk maakt om 16- en 17-jarigen te berechten volgens het volwassenenstrafrecht.

Bron: KidsRights

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies