Nieuws uit het jeugdveld

Ministers vinden onderwijsreserves onaanvaardbaar

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs zagen vorig jaar hun reserves groeien met bijna 32 miljoen euro. Hun totale eigen vermogen bedraagt nu 238 miljoen euro. Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob van Onderwijs vinden de reserves onaanvaardbaar, laten ze weten in een Kamerbrief.

Hoewel de reserves minder hard groeien dan voorheen, laten de ministers weten dat sparen geen doel op zich mag zijn. Ze vinden het zorgelijk en onwenselijk dat zoveel geld voor ondersteuning aan kwetsbare leerlingen niet uitgegeven wordt.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in haar rapport De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 dat het totale bedrag dat scholen oppotten, is opgelopen tot 15,8 miljard euro.

Van Engelshoven en Slob gaan met de onderwijssector bekijken welke maatregelen nodig zijn om de reserves weer in verhouding te brengen met de risico's. De Inspectie gaat schoolbesturen ook aanspreken op hun manier van begroten.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies