Nieuws uit het jeugdveld

Minder kinderen leven in bijstandsgezin

Bijna 7 procent van de kinderen in Nederland leeft in een bijstandsgezin. In 2017 is voor het eerst sinds 2009 het aantal kinderen in de bijstand gedaald. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS.

Op 31 december 2017 leefden 227,8 duizend kinderen in een bijstandsgezin, bijna 3 duizend minder dan eind 2016.  Bijstandsgezinnen zijn twee van de drie gevallen eenoudergezinnen, met vaak een vrouw aan het hoofd. De grootste groep bestaat uit gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond. Hoe jonger de kinderen, hoe minder een bijstandsgezin te besteden heeft en hoe vaker ze kampen met schulden. Bijstandsgezinnen hebben minder vaak geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen, versleten meubels te vervangen, activiteiten buiten de deur te ondernemen of minstens een week op vakantie te gaan.

Uit de Jeugdmonitor blijkt ook dat meer kinderen en jongeren jeugdhulp krijgen: in totaal 392 duizend kinderen in 2017, die merendeels ambulante hulp krijgen van een jeugdhulpaanbieder. Vooral jeugdhulp door het wijkteam nam toe. Kinderen die hulp krijgen van het wijkteam zijn wat jonger dan kinderen die andere jeugdhulp krijgen. 17 procent is jonger dan 4 jaar. Ook jongeren vanaf 18 jaar kloppen relatief vaker aan bij het wijkteam.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies