Nieuws uit het jeugdveld

Minder jongeren geplaatst in gesloten jeugdhulp

Instellingen voor gesloten jeugdhulp, de JeugdzorgPlus, hebben in de eerste helft van 2018 minder jongeren opgenomen dan in de eerste helft van 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Direct na de invoering van de Jeugdwet in 2015 nam het aantal jongeren in JeugdzorgPlus af. Volgens Jeugdzorg Nederland kwam dat waarschijnlijk door de grote veranderingen in de toeleiding naar jeugdhulp. Gemeenten moesten deze nieuwe taak nog organiseren, waardoor de instroom naar de verschillende vormen van hulp tijdelijk terugliep. De jaren daarna steeg het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus. Deze trend is nu gekeerd. Het aantal plaatsingen daalde van 991 in de eerste helft van 2017 naar 846 in de eerste helft van 2018.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet geholpen kunnen worden met lichtere vormen van hulpverlening. De rechter toetst of het kind mag worden opgenomen. Vaak gaat de plaatsing gepaard met een kinderbeschermingsmaatregel: een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. Opvallend is dat het aandeel van plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel toeneemt. De oorzaak is nog onbekend.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies