Nieuws uit het jeugdveld

'Meldplicht slecht functioneren nodig in Jeugdwet'

In de Jeugdwet ontbreekt een meldplicht om de inspecties te informeren als een jeugdhulpverlener wordt ontslagen wegens ernstig disfunctioneren. Dat is een van de knelpunten waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid de ministers van VWS en JenV op wijzen.

De Jeugdwet bevat geen bepaling die jeugdhulpaanbieders verplicht bij de inspecties te melden dat een jeugdhulpverlener wegens ernstig tekortschieten wordt ontslagen, bijvoorbeeld vanwege een verslaving. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij ontslag na een calamiteit of een veroordeling wegens seksueel misbruik, komen hulpverleners bij de inspecties in het vizier. De inspecties kunnen dus niet waarschuwen als een ernstig disfunctionerende hulpverlener in dienst komt bij een ander aanbieder.

Ook is er volgens de inspecties een 'vergewisplicht' nodig, die jeugdhulpaanbieders verplicht na te gaan of er redenen zijn om een hulpverlener niet aan te nemen.

De inspecties dringen verder aan op een meldplicht voor nieuwe jeugdhulpaanbieders zodra zij zich op de markt begeven. Daarbij gaat het meestal om kleinschalige aanbieders, zoals gezinshuizen en zorgboerderijen, die vaak jeugdhulp met verblijf bieden voor kwetsbare kinderen. De inspecties willen vanaf het begin toezicht houden op hun kwaliteit. Ook moeten er aangepaste kwaliteitseisen komen voor kleinschalige aanbieders.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies