Nieuws uit het jeugdveld

Meer maatwerk nodig in toezicht kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs adviseert gemeenten en GGD'en bij hun toezicht op de kinderopvang rekening te houden met de grootte van de houder en het toezicht af te stemmen op diens behoeften. Het advies is een van de rapportages die staatssecretaris Tamara van Ark van SZW op 8 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Onderwijsinspectie onderzocht een groep kinderopvanghouders voor wie de GGD drie jaar achtereen een handhavingsadvies gaf: een advies over wat de gemeente kan doen om te zorgen dat de opvang gaat voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. In de onderzochte groep kwamen meer kleine organisaties voor, waren leidinggevenden en beroepskrachten minder bekwaam, waren er veel wisselingen van personeel en ontbrak vaak de systematisch bewaking van de kwaliteit.

De inspectie adviseert daarom gemeenten en GGD'en om meer toezicht te houden op kleine kinderopvanghouders en om bij de handhaving maatwerk toe te passen, door in te spelen op de specifieke tekortkomingen. Ook is het belangrijk om houders te voorzien van bruikbare informatie. Zo hebben de houders houvast aan uitgebreide rapporten die ingaan op de pedagogische praktijk op hun locaties en willen ze graag overleggen met de toezichthouders. Verder moet de GGD bij de registratie van nieuwe voorzieningen strenger doorvragen over de plannen, zodat de houder beter voorbereid van start gaat.

Bron: Ministerie van SZW; Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies