Nieuws uit het jeugdveld

Meer klachten bij Klachtenloket Kinderopvang

Het Klachtenloket Kinderopvang kreeg in 2017 80 procent meer klachten dan in 2016. Dit blijkt uit het jaarverslag over het klachtenloket.

Het klachtenloket is in 2016 opgericht en helpt kinderopvangorganisaties, oudercommissies en ouders bij klachten en vragen over de kinderopvang. Bij problemen helpt het loket bij het vinden van een oplossing. De groei van 80 procent is deels te verklaren doordat het klachtenloket en de kinderopvangorganisaties hebben gewerkt aan de naamsbekendheid.

In 2017 handelden het loket 278 van de 283 zaken af. De meeste klachten, in totaal 138, gingen over een kinderdagverblijf. De buitenschoolse opvang volgt met 64 klachten en de gastouderopvang met 58. In 32 zaken werd de klacht opgelost door te bemiddelen tussen de partijen. Bij 72 klachten werden de ouders doorverwezen naar de Geschillencommissie Kinderopvang.

Bron: De Geschillencommissie

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies