Nieuws uit het jeugdveld

Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen

Maatwerk in onderwijstijd wordt per 1 augustus mogelijk voor leerlingen die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Dat meldt de Onderwijsinspectie.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen de mogelijkheid hulpbehoevende leerlingen een aangepast onderwijsprogramma te bieden, dat afwijkt van het minimumaantal uren onderwijstijd. Daarvoor is instemming nodig van de Inspectie van het Onderwijs. Tot nu toe kreeg een gedeelte van deze leerlingen vrijstelling van onderwijs en gingen zij dus, al dan niet tijdelijk, niet naar school.

De inspectie meldt dat niet in alle gevallen instemming nodig is, bijvoorbeeld bij leerlingen die langdurig geen onderwijs kunnen volgen door griep. Zij kunnen vanaf 1 augustus gedeeltelijk onderwijs blijven volgen, maar er is dan geen noodzaak tot aanpassing van het onderwijsprogramma.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies